Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - Mapy zagrożeń - KPP Szamotuły

Mapy zagrożeń

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

thumb__1468922974

Już wkrótce rusza "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa". Dzięki temu innowacyjnemu narzędziu internetowemu będziecie mogli Państwo dzielić się z nami spostrzeżeniami dotyczącymi wszelkich zagrożeń występujących w Waszym sąsiedztwie, a tym samym będziecie mieli Państwo bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa w naszym powiecie.

 

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa, które zostaną uruchomione w pierwszej dekadzie września br. w całej Polsce.

Narzędzie to stworzone zostało z myślą o mieszkańcach i daje im możliwość wskazywania konkretnych zagrożeń w danym rejonie. Jest to innowacyjne narzędzie, mające służyć głównie poprawie bezpieczeństwa społeczeństwa danej miejscowości. "Mapa" dostępna będzie na stronie internetowej pod linkiem: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

  1. gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,

  2. pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:

    • bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;

    • w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu,

  3. pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

 
 

UWAGA!

"Mapa" nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997. Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.


Więcej szczegółów oraz regulamin i instrukcję obsługi Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa znajdą Państwo na stronie internetowej pod linkiem: http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html