DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

Policjantki rozmawiały z młodzieżą o niebezpieczeństwie związanym z narkotykami i dopalaczami

O tym, że dopalacze i narkotyki mogą być niebezpieczne dla zdrowia oraz życia, przekonała się młodzież ze Szkoły Podstawowej w Dusznikach. Podczas spotkania profilaktycznego, policjantki omówiły przypadki zatruć dopalaczami i narkotykami. Młodzi ludzie dowiedzieli się też, jakie konsekwencje prawne grożą nieletnim za popełnianie czynów niezgodnych z prawem.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach regularnie prowadzą działania profilaktyczne ukierunkowane na uświadamianie młodzieży, jakie zagrożenia wynikają z zażywania narkotyków i dopalaczy. Spotkania z młodymi ludźmi odbywają się w ramach programu prewencyjnego pn. „Dopalacze niszczą życie”.

Ostatnie tego typu spotkanie odbyło się w dniu 4 września br. w Szkole Podstawowej w Dusznikach. W prelekcjach udział wzięło około 120 uczniów z klas 8 szkoły podstawowej oraz 3 gimnazjum.

Nieodłącznym elementem spotkań jest prezentacja filmów zawierających wypowiedzi specjalistów na temat zatruć i uzależnień od narkotyków i dopalaczy. Oprócz tego policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach wraz z dzielnicową z Dusznik omówiły kwestie związane z prawem w kontekście narkotyków i dopalaczy. Młodzież miała okazję dowiedzieć się o zmianach, które zostały wprowadzone do Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii w zakresie odpowiedzialności prawnej za posiadanie dopalaczy.

W związku z wiekiem uczestników spotkania, policjantki omówiły też, jakie konsekwencje prawne mogą ponieść osoby nieletnie za nieprzestrzeganie prawa. Spotkanie na temat dopalaczy było też okazją do przytoczenia przykładów interwencji podejmowanych przez policjantów z terenu powiatu szamotulskiego wobec osób, które zażywały narkotyki lub dopalacze. Młodzież przekonała się, że nie każdy dostaje drugą szansę, poznając przykłady śmiertelnych zatruć dopalaczami, do których doszło w ostatnim czasie na terenie kraju.

Mamy nadzieję, iż tego typu spotkania wpłyną pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa młodzieży.'

 

mł. asp. Sandra Chuda