PLANY PRIORYTETOWE (od 1 lutego do 31 lipca 2018 r.) - PLANY PRIORYTETOWE - KPP Szamotuły

PLANY PRIORYTETOWE

PLANY PRIORYTETOWE (od 1 lutego do 31 lipca 2018 r.)

Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach oraz z jednostek terenowych od 1 sierpnia 2017 r. prowadzą działania w ramach opracowanych półrocznych planów działań priorytetowych dla swoich rejonów służbowych. Plany opracowywane są przez dzielnicowych na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożenia w rejonie.

Działania realizowane przez dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach:

 

Rejon nr 1- sierż. Filip Wiśny

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne pod kątem zapewnienia ładu i porządku publicznego oraz eliminacji zaśmiecania i spożywania alkoholu w rejonie placu zabaw i skweru leśnego przy ul. Leśnej w Szamotułach.

Rejon nr 2- sierż. sztab. Hubert Dominiak

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne pod kątem zapewnienia ładu i porządku publicznego oraz zapobieżeniu grupowania się młodzieży i palenia przez nich tytoniu oraz zaśmiecania w Parku Sobieskiego.

Rejon nr 3 – st. sierż. Dawid Serwata

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne pod kątem zapewnienia ładu i porządku publicznego oraz zapobieżeniu grupowania się młodzieży i palenia przez nich tytoniu oraz zaśmiecania parkingu przy bloku nr 4 i 6 na ulicy Obornickiej.

Rejon nr 4 – asp. Leszek Nowak

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne pod kątem wyeliminowania spożywania napojów alkoholowych oraz zaśmiecania w rejonie sklepu przy ul. Łąkowej w Szamotułach.

Rejon nr 5- st. sierż. Adam Kozłowski

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne pod kątem zapewnienia ładu i porządku publicznego oraz eliminacji zaśmiecania i spożywania alkoholu w rejonie sklepu przy ulicy Ostrorogskiej w Szamotułach.

Rejon nr 6- st. sierż. Łukasz Przybył

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne pod kątem zapewnienia ładu i porządku publicznego oraz eliminacji spożywania alkoholu w rejonie sklepu w Lipnicy.

Rejon nr 7- mł. asp. Michał Napierała

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne pod kątem zapewnienia ładu i porządku publicznego oraz eliminacji spożywania alkoholu oraz eliminacji wybryków chuligańskich (w tym uszkodzenia mienia) w rejonie ul. Szkolnej w Baborówku.

Rejon nr 8 - st. sierż. Łukasz Przybył

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne pod kątem zapewnienia ładu i porządku publicznego oraz eliminacji zaśmiecania i spożywania alkoholu w rejonie budynku socjalnego w Mutowie.

 

Działania realizowane przez dzielnicowych z Posterunku Policji w Obrzycku

 

Rejon nr 9 -  st. sierż. Rafał Matuszewski

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne pod kątem zapewnienia ładu i porządku publicznego oraz wyeliminowania spożywania alkoholu i wybryków chuligańskich w rejonie Rynku w Obrzycku.

Rejon nr 10 -  sierż. sztab. Marcin Strzępka

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne pod kątem zapewnienia ładu i porządku publicznego oraz wyeliminowania spożywania alkoholu i wybryków chuligańskich w rejonie Rynku w Obrzycku.

Rejon nr 11 -  sierż. sztab. Przemysław Kreczmer

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne zmierzające do wyeliminowania zakłócania ładu i porządku przez grupującą się młodzież oraz do wyeliminowania wybryków chuligańskich w rejonie wiaty przy ul. Jeziornej w Ostrorogu.

Rejon nr 12 -  mł. asp. Rafał Banachowicz

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne zmierzające do wyeliminowania kradzieży i kradzieży z włamaniem w okolicy Piaskowa.

 

Działania realizowane przez dzielnicowych z Rewiru Dzielnicowych w Kaźmierzu

 

Rejon nr 13 -  mł. asp. Adrian Roszak

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne ukierunkowane na zmniejszenie liczby zakłóceń porządku publicznego oraz szkód w mieniu prywatnym i gminnym, ograniczenie  negatywnych zachowań wśród młodzieży w obrębie ul. Gimnazjalnej w Kaźmierzu.

Rejon nr 14 -  sierż. Wojciech Grzybek

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne ukierunkowane na wyeliminowanie zanieczyszczanie drogi publicznej przez maszyny rolnicze w miejscowości Brzezno.

Rejon nr 15 -  sierż. Wojciech Grzybek

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne ukierunkowane na ograniczenie liczby zgłoszeń i zjawisk osób popełniających wykroczenia poprzez wyeliminowanie spożywania alkoholu, wybryków chuligańskich i demoralizacji małoletnich w rejonie przyległym do szkoły w Bytyniu.

 

Działania realizowane przez dzielnicowych z Posterunku Policji w Dusznikach

 

Rejon nr 16 -  mł. asp. Przemysław Juśkiewicz

Dzielnicowy prowadzi działania ukierunkowane na wyeliminowanie spożywania alkoholu w miejscach publicznych w rejonie ulic Jana Pawła i Parkowa.

Rejon nr 17 -  asp. sztab. Krzysztof Nowakowski

Głównym problemem zdiagnozowanym na terenie rejonu w chwili obecnej jest parkowanie pojazdów na chodniku, wbrew zakazom wynikającym ze znaków drogowych przy ulicy Długiej w Podrzewiu. Dzielnicowy prowadzi działania mające na celu ograniczenie powyższego zjawiska.

Rejon nr 18 – sierż. sztab. Natasza Rmbacz

Dzielnicowa prowadzi działania ukierunkowane na ograniczenie popełniania wykroczeń przez osoby spożywające alkohol oraz zaśmiecające okolice w rejonie sklepu w Grzebienisku.

 

Działania realizowane przez dzielnicowych z Komisariatu Policji w Pniewach

 

Rejon nr 19- asp. Janusz Kowalka

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne pod kątem ograniczenia występowania niszczenia zieleni w miejscach publicznych w okolicy ul. Ledóchowskiej, Pocztowej, Dworcowej/Poznańskiej.

Rejon nr 20 – sierż. sztab. Krzysztof Mrozek

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne pod kątem zapobieżenia aktom wandalizmu, zaśmiecania i niszczenia mienia w rejonie bloków przy ul. Strzeleckiej w Pniewach.

Rejon nr 21- asp. Grzegorz Baranowski

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne ukierunkowane na ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu w rejonie obiektów użyteczności publicznej w Chełmnie.

 

Działania realizowane przez dzielnicowych z Komisariatu Policji we Wronkach

 

Rejon nr 22 - asp. sztab. Krzysztof Wolski

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa seniorów w rejonie.  Celem działań jest zwiększenie świadomości osób starszych, wyposażenie ich w umiejętności, które pomogą w uniknięciu zagrożenia oraz ogólna poprawa poczucia bezpieczeństwa seniorów.

Rejon nr 23 – mł. asp. Jarosław Nawrot

Dzielnicowy prowadzi działania profilaktyczne ukierunkowane na ograniczenie spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, zaśmiecania oraz ukierunkowane na poprawę przestrzegania przepisów ruchu drogowego w rejonie ul. Dworcowej.

Rejon nr 24 – asp. Damian Garstka

Dzielnicowy prowadzi działania profilaktyczne ukierunkowane na ograniczenie spożywania alkoholu w rejonie ul. Rzecznej, Zwycięzców i Rynek we Wronkach.

Rejon nr 25 – mł. asp. Bartłomiej Piechowiak

Dzielnicowy prowadzi działania profilaktyczne ukierunkowane na ograniczenie przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu w rejonie domków letniskowych w Chojnie.

Rejon nr 26- sierż. sztab. Robert Olech

Dzielnicowy prowadzi działania profilaktyczne ukierunkowane na ograniczenie spożywania alkoholu w rejonie ul. Szkolnej i ulic przyległych w Nowej Wsi.