PLANY PRIORYTETOWE (od 1 sierpnia do 31 stycznia 2018 r.) - PLANY PRIORYTETOWE - KPP Szamotuły

PLANY PRIORYTETOWE

PLANY PRIORYTETOWE (od 1 sierpnia do 31 stycznia 2018 r.)

Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach oraz z jednostek terenowych od 1 sierpnia 2017 r. prowadzą działania w ramach opracowanych półrocznych planów działań priorytetowych dla swoich rejonów służbowych. Plany opracowywane są przez dzielnicowych na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożenia w rejonie.

 

Działania realizowane przez dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach:

Rejon nr 1- sierż. Filip Wiśny

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne pod kątem zapewnienia ładu i porządku publicznego oraz eliminacji zaśmiecania i spożywania alkoholu w rejonie placu zabaw przy ul. Kopernika w Szamotułach.

Rejon nr 2- sierż. sztab. Hubert Dominiak

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne pod kątem zapewnienia ładu i porządku publicznego oraz zapobieżeniu grupowania się młodzieży i palenia przez nich tytoniu oraz zaśmiecania w Parku Zamkowym.

Rejon nr 3 – st. sierż. Dawid Serwata

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne mające na celu wyeliminowanie zaśmiecania  pobocza przy ul. Słowiańskiej w Szamotułach oraz ujawnianie osób, które wyrzucają śmieci.

Rejon nr 4 – asp. Leszek Nowak

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne pod kątem wyeliminowania spożywania napojów alkoholowych oraz zaśmiecania w rejonie ul. Staszica w Szamotułach.

Rejon nr 5- st. sierż. Adam Kozłowski

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne pod kątem zapewnienia ładu i porządku publicznego oraz eliminacji zaśmiecania i spożywania alkoholu w rejonie sklepu przy ROD „Promenada” w Szamotułach.

Rejon nr 6- st. sierż. Łukasz Przybył

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne pod kątem zapewnienia ładu i porządku publicznego mające na celu ograniczenie wjazdu samochodów do lasu oraz zaśmiecania drogi gruntowej łączącej miejscowości Przyborowo i Przyborówko.

Rejon nr 7 - mł. asp. Michał Napierała

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne ukierunkowane na wyeliminowanie spożywania alkoholu w miejscu zabronionym oraz zapobieganie wybrykom chuligańskim w Baborówku.

Rejon nr 8 - st. sierż. Łukasz Przybył

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne pod kątem eliminacji zaśmiecania i spożywania alkoholu w rejonie Śmiłowa.

 

Działania realizowane przez dzielnicowych z Posterunku Policji w Obrzycku

Rejon nr 9 -  st. sierż. Rafał Matuszewski

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowego parkowania pojazdów przy ul. Rybaki w Obrzycku.

Rejon nr 10 -  sierż. sztab. Marcin Strzępka

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wyeliminowania kradzieży z włamaniem do obiektów mieszkalnych i gospodarczych w Stobnicku.

Rejon nr 11 -  sierż. sztab. Przemysław Kreczmer

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne zmierzające do wyeliminowania kradzieży z włamaniem do budynków/pomieszczeń przy ul. Poznańskiej w Ostrorogu.

Rejon nr 12 -  mł. asp. Rafał Banachowicz

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne zmierzające do wyeliminowania  spożywania napojów alkoholowych w miejscu zabronionym oraz zmierzające do zapobiegania wybrykom chuligańskim w Dobrojewie.

 

Działania realizowane przez dzielnicowych z Rewiru Dzielnicowych w Kaźmierzu

Rejon nr 13 -  mł. asp. Adrian Roszak

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne ukierunkowane na zmniejszenie liczby zakłóceń porządku publicznego oraz szkód w mieniu gminnym w Kaźmierzu.

Rejon nr 14 -  sierż. Wojciech Grzybek

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne ukierunkowane na wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecania oraz zakłócania spoczynku nocnego w Kiączynie.

Rejon nr 15 -  asp. sztab. Marcin Golon

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne mające na celu ograniczenie liczby awantur, spożywania alkoholu, nieobyczajnych wybryków i używania wulgaryzmów w Bytyniu.

 

Działania realizowane przez dzielnicowych z Posterunku Policji w Dusznikach

Rejon nr 16 -  mł. asp. Przemysław Juśkiewicz

Dzielnicowy prowadzi działania ukierunkowane na wyeliminowanie spożywania alkoholu w miejscach publicznych w rejonie ulic Jana Pawła i Parkowa.

Rejon nr 17 -  asp. sztab. Krzysztof Nowakowski

Głównym problemem zdiagnozowanym na terenie rejonu w chwili obecnej jest spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym w okolicy ul. Parkowej w Niewierzu. Celem prowadzonych działań prewencyjnych jest ograniczenie powyższych wykroczeń.

Rejon nr 18 – sierż. sztab. Natasza Rmbacz

Dzielnicowa prowadzi działania ukierunkowane na ograniczenie popełniania wykroczeń przez osoby spożywające alkohol oraz zaśmiecające okolice w rejonie w okolicy ul. Szkolnej w Grzebienisku.

 

Działania realizowane przez dzielnicowych z Komisariatu Policji w Pniewach

Rejon nr 19- asp. Janusz Kowalka

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne pod kątem ograniczenia spożywania alkoholu w miejscach publicznych w rejonie skwerów zieleni przy ul. Dworcowej i Poznańskiej, ul. Świętego Wawrzyńća oraz w rejonie ul. Środkowej.

Rejon nr 20 – sierż. sztab. Krzysztof Mrozek

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne mające na celu ograniczenie nieprawidłowego parkowania pojazdów na ul. Turowskiej w rejonie przejścia dla pieszych i skrzyżowania z ul. M. Konopnickiej.

Rejon nr 21- asp. Grzegorz Baranowski

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne w rejonie wsi: Zamorze, Psarskie, Zajączkowo.  Działania ukierunkowane są na zmniejszenie czynów przeciwko mieniu, zapobieganie niszczeniu zieleni przy plażach oraz zapobieganie zaśmiecania rejonu plaż.

 

Działania realizowane przez dzielnicowych z Komisariatu Policji we Wronkach

Rejon nr 22 - asp. sztab. Krzysztof Wolski

Dzielnicowy prowadzi działania prewencyjne ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa na drodze. Działania mają na celu zwiększenie świadomości osób o konsekwencjach prawnych łamania przepisów, wyposażenie mieszkańców w umiejętności które pozwolą ustrzec się przed niebezpieczeństwem oraz poprawę poczucia bezpieczeństwa poprzez znajomość przepisów.

Rejon nr 23 – mł. asp. Jarosław Nawrot

Dzielnicowy prowadzi działania profilaktyczne ukierunkowane na ograniczenie spożywania alkoholu w miejscach zabronionych w rejonie bocznicy kolejowej przy ul. Dworcowej we Wronkach.

Rejon nr 24 – asp. Damian Garstka

Dzielnicowy prowadzi działania profilaktyczne ukierunkowane na ograniczenie spożywania alkoholu w rejonie ul. Rzecznej, Zwycięzców i Rynek we Wronkach.

Rejon nr 25 – mł. asp. Bartłomiej Piechowiak

Dzielnicowy prowadzi działania profilaktyczne ukierunkowane na ograniczenie spożywania alkoholu w miejscach publicznych w Chojnie.

Rejon nr 26- sierż. sztab. Robert Olech

Dzielnicowy prowadzi działania profilaktyczne ukierunkowane na ograniczenie spożywania alkoholu oraz zaśmiecania w rejonie boiska sportowego oraz placu zabaw na Stróżkach.