Kierownictwo

Kierownictwo KPP Szamotuły

Komendant Powiatowy Policji

w Szamotułach

insp. Sławomir Dziupiński

Sekretariat Komendanta tel. 47 77 32 210

 

Komendant Powiatowy Policji przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 15.30-17.30

 

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia  o zdarzeniach.

Zalecamy, w miarę możliwości, zgłaszanie spraw  telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub nadsyłanie korespondencji pocztą  bądź pozostawianie przygotowanych pism w recepcji komendy.

W przypadku chęci zgłoszenia sprawy o charakterze skargi proszę o nawiązywanie kontaktu telefonicznego pod numerem 47 77 32 211 lub nadsyłanie informacji na adres mailowy dyzurny.szamotuly@po.policja.gov.pl bądź za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

 

I Zastępca
Komendanta Powiatowego Policji
w Szamotułach

mł. insp. Tomasz Piechota
 

Powrót na górę strony