DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

KONKURS PLASTYCZNY „UZALEŻNIENIA – NISZCZĄ MARZENIA”

Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach ogłasza konkurs pod hasłem: „Uzależnienia - niszczą marzenia”. Do włączenia w akcję zapraszamy uczniów klas 6-8 szkół podstawowych oraz uczniów klas 1-5 szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu szamotulskiego. Na laureatów czeka rower oraz inne atrakcyjne nagrody.

Podstawowym celem naszych działań jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie zagrożeń związanych z uzależnieniami od środków odurzających i alkoholu. Nagrodą główną w konkursie jest rower przy pomocy,  którego laureat będzie mógł promować zdrowy styl życia, wolny od nałogów.

Akcja odbywa się w następujących etapach: 
    • Ogłoszenie konkursu dla uczniów klas 6-8  szkół podstawowych  oraz  klas 1-5 szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu szamotulskiego.
    • Przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na temat zagrożeń związanych z rożnego rodzaju uzależnieniami oraz konsekwencji popełniania czynów zabronionych. 
    • Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród 
      
W celu popularyzacji właściwych zachowań, ogłaszamy konkurs na przygotowanie komiksu dotyczącego różnego rodzaju uzależnień i promowania zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów. Tematem przewodnim pracy konkursowej jest hasło: „Uzależnienia – niszczą marzenia”. Komiks musi zostać wykonany w formacie MINIMUM A4 dowolną techniką. Na odwrocie pracy musi być przyklejona karta zgłoszeniowa.

Prace konkursowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 13.05.2022 roku na adres:
Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach
ul. Polna 3, 64-500 Szamotuły
(z dopiskiem na kopercie „Uzależnienia – niszczą marzenia”)

Przesłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją załączonego regulaminu konkursu. Powołane jury wybierze najlepsze prace, które zostaną wykorzystane podczas prowadzonych działań profilaktycznych. Prace mogą być również eksponowane na stronie internetowej www.szamotuly.policja.gov.pl oraz na fanpageu komendy na fb oraz wykorzystane do wytworzenia informacyjno-edukacyjnych materiałów profilaktycznych. Oficjalne zakończenie konkursu, ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się w czerwcu 2022 roku.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa znajdują się w załączniku.
 

Organizator konkursu:
Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach
Nagrody oraz materiały informacyjno-edukacyjne, które zostaną przygotowane w ramach akcji zostały ufundowane przez współorganizatorów:

Starostwo Powiatowe w Szamotułach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrorogu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrzycku, Miejska  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrzycku, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaźmierzu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pniewach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wronkach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dusznikach

Pliki do pobrania

  • 128.82 KB
Powrót na górę strony