DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

O handlu ludźmi z młodzieżą

Problematyka handlu ludźmi, informacje wynikające z kampanii „legitna praca”, a także promocja zawodu policjanta, to tematy, które zostały poruszone podczas spotkania z młodzieżą z Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach. Młodzież, która niebawem zakończy edukację spotkała się z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy, Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach.

Problematyka związana z handlem ludźmi, to niezwykle istoty temat, szczególnie dla młodych osób, które niebawem zakończą edukację w szkole średniej i  staną przed wyborem pracy. Dlatego Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach przy wsparciu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Państwowej Inspekcji Pracy zorganizowała spotkanie dla uczniów najstarszych klas z Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach.


Spotkanie, które odbyło się dniu 12 kwietnia br. rozpoczęło się od wystąpienia  Inspektor Małgorzaty Radziszewskiej z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, która zwróciła uwagę na zagrożenia zawodowe występujące w środowisku pracy. Specjalistka szczegółowo przedstawiła przepisy prawa pracy, które mogą być istotne dla przyszłych młodych pracowników.


Następnie nadkom. Katarzyna Owsian- Słomińska z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przedstawiła jak należy przygotować się do wyjazdu za granicę w celu podjęcia pracy zarobkowej. Przekazała młodzieży wiele cennych wskazówek jak postępować, aby  nie stać się ofiarą handlu ludźmi. Swoje wystąpienie podparła przykładami zaistniałych zdarzeń.


Spotkanie z młodzieżą najstarszych klas było też okazją do promocji zawodu policjanta  jako jeden z możliwy wyborów przyszłej drogi zawodowej. 

 

Informacje na temat przeciwdziałania handlowi ludźmi można znaleźć na stronie: www.gov.pl/web/handel-ludzmi. Jeśli jesteś  ofiarą lub świadkiem handlu ludźmi możesz powiadomić służby za pośrednictwem numeru: +48 664 974 934 lub napisać na adres: handelludzmibsk@policja.gov.pl.

  • Spotkanie z młodzieżą
  • Spotkanie z młodzieżą
  • Spotkanie z młodzieżą
  • Spotkanie z młodzieżą
Powrót na górę strony